Lipcowe spotkanie pod lipą

Tradycyjnie w pierwszy lipcowy weekend odbyła się w Sitnie XXVIII  Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Wśród prezentowanych zwierząt znalazły się oczywiście owce i kozy pochodzące z hodowli zlokalizowanych na terenie działania Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Lublinie. W sumie zaprezentowano 47 owiec oraz 6 kóz. Wystawiono m.in. owce najbardziej licznej na Lubelszczyźnie rasy uhruskiej, olkuskiej, merynosa polskiego, czarnogłówki, oraz dwóch syntetycznych linii plenno- mięsnych bcp i scp. Wśród kóz zaprezentowano dwie rasy: typowo mleczną kozę saaneńską oraz rasę mięsną – kozę burską.

W sobotę 5 lipca odbyła się wycena zwierząt przez komisję w składzie: prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki – przewodniczący, inż. Henryk Szczerbicki oraz Stanisław Łoś. Oceniano pokrój zwierząt, kondycję oraz zgodność z wzorcem rasowym. Warto zauważyć, że prowadzona przez komisję ocena spotkała się z dużym zainteresowaniem zwiedzającej wystawę publiczności, co zostało uwiecznione na przedstawionych poniżej zdjęciach.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Kolejnym wydarzeniem w drugim dniu wystawy było seminarium poświęcone wykorzystaniu owiec w gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska przyrodniczego.

Pierwszy referat przedstawił zebranym hodowcom i sympatykom owczarstwa prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki UP Lublin. Omawiane w nim zagadnienia dotyczyły przede wszystkim właściwości prozdrowotnych mięsa jagnięcego a także jego wybitnej jakości. W drugiej części wykładu prof. Gruszecki skoncentrował się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem owiec w czynnej ochronie przyrody oraz nad możliwościami i korzyściami, jakie niesie dla hodowców zacieśnienie współpracy z organizacjami mającymi za zadanie ochronę środowiska. Kolejnym przedstawionym na spotkaniu wykładem był referat dr. hab. Andrzeja Junkuszew dotyczący owczarstwa w Europie Środkowo- wschodniej. Omówiona została sytuacja owczarstwa w Czechach, Słowacji i Polsce. Należy podkreślić, że owczarstwo u naszych południowych sąsiadów od kilku lat wykazuje tendencje wzrostowe, co wiąże się także z większym zainteresowaniem produktami owczymi. Jedną z przyczyn wyraźnego wzrostu zainteresowania hodowlą owiec w tych krajach jest możliwość przeprowadzenia sprzedaży i uboju zwierząt przez hodowców poza dużymi ubojniami. Pominięcie w ten sposób pośredników pozwala uzyskać hodowcom wyższą cenę, co bezpośrednio przekłada się na wzrost opłacalności produkcji. Inż. Roman Cieślar, hodowca owiec z Czeskiej Republiki, przedstawił zasady obowiązujących dotacji dla owczarstwa, które w sposób znaczący różnią się od tych, które obowiązują w naszym kraju. Warto podkreślić, że w Czechach istnieje duże wsparcie do materiału zarodowego, co powoduje zwiększenie zainteresowania działaniami związanymi z pracą hodowlaną. W trakcie spotkania zaprezentowano także naszą stronę internetową, materiały promocyjne oraz przedstawiono relację z spotkania inicjującego klaster „Jagnięcina z Lubelszczyzny”. Po spotkaniu odbyła się dyskusja, która z powodzeniem przeniosła się w miejsce tradycyjnych spotkań owczarzy na wystawach w Sitnie czyli pod lipę.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Wieczorem na głównym placu przed ośrodkiem odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla hodowców wyróżnionych zwierząt.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES sitno 106

Natomiast niedziela była dniem prezentacji wyróżnionych zwierząt na ringu oraz wręczenia pucharów i wyróżnień dla hodowców. Poniżej publikujemy listę wyróżnionych zwierząt oraz ich hodowców.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Tytuł czempiona wśród owiec uzyskały zwierzęta:

 • jarka rasy pon odm. uhruskiej  nr kat.41– hodowli Stanisława Panasiewicza

 • przystępka rasy pon odm.uhruskiej nr kat. 16 Gospodarstwo Doświadczalne Uhrusk

 • tryk  rasy pon odm. uhruskiej nr kat.47 – hodowli Stanisława Panasiewicza

 • owca przystępka linii syntetycznej SCP  nr kat. 9- hodowli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie DBSDMP w Bezku

 • przystępka linii syntetycznej BCP nr kat. 7- hodowli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie DBSDMP w Bezku

 • tryk rasy merynos polski nr kat.27 -  hodowli  Anny Winiarczyk

 • przystępka rasy merynos polski  nr kat.32 -  hodowli  Anny Winiarczyk

 • tryk rasy czarnogłówka nr kat. 17- hodowli Jerzego Tymeckiego

 • maciorka rasy czarnogłówka nr  kat.20- hodowli  Jerzego Tymeckiego

Tytuł v-ce czempiona wśród owiec uzyskały zwierzęta:

 • jarkę rasy pon odm. uhruskiej  nr kat.39- hodowli Aleksandry Domina

 • przystępka rasy pon odm.uhruska nr.kat.2 – hodowli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie DBSDMP w Bezku.

 • tryk rasy merynos polski nr kat.22 – hodowli Karola Mielniczuka

 • przystępka rasy merynos polski  nr kat. 24- hodowli Karola Mielniczuka

Wyróżnienie za wybitny odchów jagniąt uzyskała pani A. Domina, która przedstawiła na wystawie owcę rasy olkuskiej z czterema dorodnymi jagniętami.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES sitno 014 sitno 021 sitno 039 sitno 045 sitno 047 sitno 053 sitno 065 sitno 068 sitno 069 sitno 070 sitno 079 sitno 076 sitno 082 sitno 085 sitno 087 sitno 088 sitno 096 sitno 099

sitno 104 sitno 103 sitno 106 sitno 110

Znamy już wyniki XXVIII  Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie 2014

Pełne sprawozdanie z wystawy ukaże się niebawem, natomiast dzisiaj lista nagrodzonych oraz fotorelacja.

Komisja  oceniła wystawiane zarówno owce jak i kozy przyznając tytuły  czempiona oraz v-ce czempiona następującym zwierzętom :

Tytuł czempiona uzyskały zwierzęta:

 • jarka rasy pon odm. uhruskiej  nr kat.41– hodowli Stanisława Panasiewicza

 • przystępka rasy pon odm.uhruskiej nr kat. 16 Gospodarstwo Doświadczalne Uhrusk

 • tryk  nr kat.47  hodowli Stanisława Panasiewicza

 • owca przystępka linii syntetycznej SCP  nr kat. 9 hodowli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie DBSDMP w Bezku

 • przystępka linii syntetycznej BCP nr kat. 7 hodowli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie DBSDMP w Bezku

 • tryk rasy merynos polski nr kat.27   hodowli  Anny Winiarczyk

 • przystępka rasy merynos polski  nr kat.32   hodowli  Anny Winiarczyk

 • tryk rasy czarnogłówka nr kat. 17 hodowli Jerzego Tymeckiego

 • maciorka rasy czarnogłówka nr  kat.20 hodowli  Jerzego Tymeckiego

Tytuł v-ce czempiona uzyskały zwierzęta:

 • jarka rasy pon odm. uhruskiej  nr kat.39 hodowli Aleksandry Domina

 • przystępka rasy pon odm.uhruska nr.kat.2  hodowli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie DBSDMP w Bezku.

 • tryk rasy merynos polski nr kat.22  hodowli Karola Mielniczuka

 • przystępka rasy merynos polski  nr kat. 24 hodowli Karola Mielniczuka

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES sitno 014 sitno 021 sitno 023 sitno 031 sitno 033 sitno 034 sitno 036 sitno 039 sitno 045 sitno 047 sitno 053 sitno 065 sitno 068 sitno 069 sitno 070 sitno 076 sitno 079 sitno 082 sitno 085 sitno 087 sitno 088 sitno 096 sitno 099 sitno 103 sitno 104 sitno 106 sitno 110

 

XXVIII Regionalna Wystawa  Zwierząt Hodowlanych oraz Maszyn  w Sitnie

W dniach 4 – 6 lipca w Sitnie koło Zamościa odbędzie się XXVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Maszyn. W ramach wystawy zostaną zaprezentowane zwierzęta hodowców zrzeszonych w Regionalnym Związku Hodowców Owiec i Kóz w Lublinie. Przewidziane jest wystawienie kilku stawek owiec  oraz kóz pochodzących z siedmiu gospodarstw. Przedstawione zostaną  nasze sztandarowe  rasy owiec, których mięso zyskało dużą popularność w kraju  za sprawą uroczystego obiadu wydanego z okazji 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Przypominamy, że głównym daniem na obiedzie, w którym uczestniczyły głowy wielu państw na czele z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Barackiem Obamą, była właśnie „Jagnięcina z Lubelszczyzny” pochodząca z naszej rodzimej rasy – owcy Uhruskiej. Cieszymy się, że jakość, smak oraz wybitne walory kulinarne znane nam od lat znalazły swoje uznanie w tak szacownym gronie. Jest to kolejny dowód na wyjątkowość naszego produktu.

W ramach wystawy przewidziane jest także seminarium, na którym planowane jest przedstawienie trzech prezentacji dotyczących istotnych problemów polskiego owczarstwa. Poniżej zamieszczamy szczegółowy plan seminarium. Mamy nadzieję, że  prezentacje będą tylko inspiracją do dalszej dyskusji, która odbędzie się bezpośrednio po wystąpieniach. W ramach wymiany poglądów będziemy mogli zapytać m.in. hodowców owiec z Czeskiej Republiki o stan ich owczarstwa oraz o perspektywy, jakie widzą w rozwoju hodowli owiec. Będzie to także okazja do zacieśnienia kontaktów oraz współpracy, która funkcjonuje pomiędzy nami już od wielu lat.

Seminarium:

OWCE W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ I OCHRONIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

5 lipca 2014 sala seminaryjna ODR Sitno

 

1500 -1515  OWCE W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ I OCHRONIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

                     prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki UP Lublin

1515 -1530  OWCZARSTWO W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

                   dr hab. Andrzej Junkuszew UP Lublin

1530 -1540  SYSTEMY DODATCJI DLA OWCZARSTWA W CZESKIEJ REPUBLICE

                   inż. Roman Cieślar hodowca owiec z Czech

1540 -1600  DYSKUSJA

 

PLAKAT_S_2014