Zawarty w normie krajowej PN-A-82006 podział tuszy na poszczególne wyręby zakłada następujące elementy tuszy:

 • karkówka – część szyjno-karkowa,
 • górka (plecówka) – górna część przedniej części półtuszy,
 • antrykot (kotlet) – część grzbietowa,
 • comber – część lędźwiowa,
 • goleń przednia,
 • mostek – dolna piersiowo-brzuszna część półtuszy,
 • udziec,
 • goleń tylna,
 • ogon.

W celu zwiększenia atrakcyjności kulinarnej „ Jagnięciny z Lubelszczyzny” przedstawiamy Państwu zmodyfikowany podział tuszy jagnięcej. Dzięki niemu uzyskacie Państwo więcej elementów nadających się do pieczenia w całości, gwarantuje to również elegancki atrakcyjny wygląd tak przyrządzonego mięsa na talerzu.

 • łopatka z golenią,
 • antrykot (kotlet czyli mięso z kosteczką)
 • comber
 • żeberka z mostkiem i łatą,
 • udziec z golenią.