kOLO

Studenckie Koła Naukowe

W Katedrze Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego działają dwie sekcje Studenckiego Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt:

Sekcja Hodowców Owiec i Kóz- opiekun dr hab. Andrzej Junkuszew

Sekcja Doradztwa Rolniczego – opiekun dr inż. Wiktor Bojar

Pracę w naszych sekcjach realizujemy wyłącznie w terenie, co pozwala na lepsze poznanie realiów w jakich funkcjonują gospodarstwa rolne a także umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej. Członkowie naszego koła uczestniczą w pracach badawczych prowadzonych przez Katedrę w ramach realizowanych projektów oraz warsztatów naukowych.

             WARSZTATY NAUKOWE                   PROJEKTY BADAWCZE

Obraz1 Transfer wiedzy

POLSKO-CZESKIE WARSZTATY NAUKOWE

studenci1 studenci2 studenci3 studenci4 studenci5 studenci6

studenci

PROJEKTY BADAWCZE

Jagniecina z Lubelszczyzny Transfer wiedzyNATURA 2000 LIZAWKI