ZAPRASZAMY

SITNO B2

ZAPRASZAMY

KF1 KF2

ovce-a-vlci str Snimek str

 

 

 

Goście z Pragi

W dniach od 20 do 23 lutego 2017 roku odwiedzili nas przedstawiciele praskich instytutów: Instytutu Produkcji Zwierzęcej oraz Instytutu Mleczarstwa. W trakcie pobytu zwiedzili Stację Dydaktyczno – Badawczą  Małych Przeżuwaczy w Bezku, a także gospodarstwa owczarskie w naszym regionie. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów dotyczących hodowli owiec i kóz w naszych krajach. Cieszy nas bardzo   wygłoszona przez specjalistów z Pragi pozytywna ocena gospodarstw  zrzeszonych w Regionalnym Związku Hodowców i Kóz w Lublinie. Jest to ważna informacja stwarzająca nadzieję na promocję naszej hodowli owiec także poza granicami kraju. W spotkaniu uczestniczyli  inż. Růžena Seydlová  -Instytut Mleczarstwa Praga oraz  dr Jana Rychtářová i dr Michał Milerski – Instytutu Produkcji Zwierzęcej Praga, Stanisław Łoś – RZHOiK Lublin oraz dr hab. Andrzej Junkuszew, dr Wiktor Bojar oraz mgr Paulina Dudko z Katedry Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uczestnicy spotkania pragną serdecznie podziękować Państwu Winiarczykom, Dominom oraz Tymeckim za umożliwienie wizyty w gospodarstwach oraz serdeczne przyjęcie i rzeczową dyskusję

1 2 3 4

Wizyta gości z Pragi stała się pretekstem do przeprowadzenia wykładów dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W ramach spotkania zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne Koło Lubelskie, Katedrę Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego oraz  Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych UP Lublin,  odbyły się dwa interesujące wykłady pt. „Komórki somatyczne w mleku małych przeżuwaczy”, który przedstawiły inż. Růžena Seydlová  (Instytut Mleczarstwa Praga) oraz  dr Jana Rychtářová (Instytut Produkcji Zwierzęcej Praga)  oraz zaprezentowany przez dr Michała Milerskiego: „Tradycyjny wypas owiec w Karpatach”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczestników, którzy przyszli posłuchać gości z Pragi.

 5 6 7 8 9 10 12

19. mezinárodní konference a setkání chovatelů ovcí a koz v Seč

„Jagnięcina z Lubeszczyzny” w Czeskiej Republice

W minionym tygodniu odbyła się 19. Międzynarodowa Konferencja i Spotkanie Hodowców Owiec i Kóz w Seč (Czeska Republika). Na zaproszenie gospodarza spotkania, którym był pan Ing. Vít Mareš, prezes Związku Hodowców Owiec i Kóz w Czeskiej Republice, mogliśmy zaprezentować nasze doświadczenia i sukcesy w promocji marki „Jagnięcina z Lubelszczyzny”. Dr hab. Andrzej Junkuszew oraz mgr inż. Paulina Dudko z Katedry Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego przedstawili referat pt. „Propagace jehněcího masa v Polsku”. Przedstawiając nasze osiągnięcia autorzy podkreślali, że marka „Jagnięcina z Lubelszczyzny” to nie tylko marka handlowa, ale przede wszystkim hodowcy, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę w lubelskim owczarstwie. Podstawą sukcesów jest przede wszystkim doskonale układająca się współpraca pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a hodowcami oraz pracownikami Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Lublinie. Wystąpienie pracowników UP spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem i zapoczątkowało dyskusję oraz wymianę poglądów dotyczących owczarstwa a w szczególności zagadnień związanych z promocją produktów owczych. W trakcie konferencji mieliśmy możliwość spotkania oraz wielu rozmów nie tylko z hodowcami i związkowcami z Czech ale także ze Słowacji. Warto podkreślić, że większość problemów, z jakimi spotykają się hodowcy, jest wspólne dla całego naszego regionu środkowoeuropejskiego. Prowadzone rozmowy uświadamiają nam potrzebę kolejnych takich spotkań owczarskich. Powinny  one budować jeden wspólny front działań na rzecz środowiska owczarskiego w naszej części Europy.

sec-6sec-5sec-4sec-3sec-1

Gratulujemy koleżankom i kolegom z Czeskiego Związku Hodowców Owiec i Kóz doskonałej inicjatywy corocznych spotkań owczarskich. Przy okazji chcemy życzyć wielu sukcesów hodowlanych oraz mamy nadzieję na dalszą współpracę.

PL-1 2016 PL-2 2016 CZ 2016

W piątek 19.08.2016 roku odbyły się międzynarodowe warsztaty hodowców owiec p.t. „Choroby pasożytnicze w hodowli owiec – rozpoznanie i profilaktyka”. Organizatorami spotkania owczarskiego były Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego oraz Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Výzkumný ústav živočišné výroby Praha Uhříněves, Stowarzyszenie Hodowców Owiec i Kóz Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, Guyokrma.

  1w 2w 3w 4w 5w 6w 7w 8w 10w 11w 12w 13w 14w 15w 17w

 Program zajęć teoretycznych i praktycznych obejmował: rozpoznanie i zwalczanie pasożytów zewnętrznych  i wewnętrznych owiec. Uczestnicy zajęć mieli okazję zapoznać się z podstawowymi metodami oznaczania pasożytów, które z powodzeniem można wykorzystywać w praktyce terenowej. Wykłady wprowadzające wygłosili specjaliści z Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw. oraz dr Klaudiusz Szczepaniak. Warsztaty i dyskusję poprowadzili pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw., dr hab. Andrzej Junkuszew, dr inż. Wiktor Bojar, dr Klaudiusz Szczepaniak, mgr inż. Paulina Dudko oraz dr Anna Łojszczyk-Szczepaniak) natomiast ze strony czeskiej koledzy reprezentujący Výzkumný ústav živočišné výroby Praha Uhříněves dr Michał Milerskiinż. Jitka Schmidová, inż. Alena Svitáková a także przedstawiciel firmy Guyokrma oraz Vlastimil  Bischof. Część terenową, która odbyła się w Istebnej – Stecówka, poprowadził przewodniczący Stowarzyszenia Hodowców Owiec i Kóz Beskidu Śląskiego i Żywieckiego pan Henryk Kukuczka.

Warto zauważyć, że zainteresowanie problematyką występowania i zwalczania pasożytów u owiec przerosło oczekiwania organizatorów. O dużej popularności warsztatów świadczy choćby udział oprócz szerokiego grona hodowców owiec także przedstawicieli świata nauki reprezentujących m.in. VUŽV Praha Uhříněves, Česká zemědělská univerzita v Praze, Akademie věd České republiky, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu a także gości z Lubljany  (Słowenja) oraz  Słowacji. Poniżej zapraszamy na fotorelację z międzynarodowych warsztatów hodowców owiec.

 

1w 2w 3w 4w 5w 6w 7w 8w 10w 11w 12w 16w 17w 18w 19w

1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 16s 17s 18s 19s SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Tradycyjnie pod koniec wakacji odbyły się w miejscowości Nydek Mistrzostwa Górali w Strzyżeniu Owiec. Organizatorami tej prestiżowej imprezy byli niestrudzeni popularyzatorzy owczarstwa: Michał i Danuta Milerscy wraz Kołem PZKO w Nydku oraz przyjaciółmi i sympatykami owczarstwa. Po raz trzeci rolę sędziego zawodów pełnił Andrzej Junkuszew z Katedry Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z przedstawicielami reprezentującymi Výzkumný ústav živočišné výroby Praha Uhříněves.  W zawodach oceniano ilość ostrzyżonych owiec oraz czas strzyżenia jednego zwierzęcia.  Zarówno w jednej jak i drugiej konkurencji zwracano szczególną uwagę na dokładność strzyżenia. Najwięcej owiec podczas mistrzostw ostrzygł Vlastimil  Bischof, Organizatorzy przewidzieli w trakcie mistrzostw także program artystyczny, który uświetnili multiinstrumentalista Lubomir Tatarka i Trombitáši Štefánikovci ze Słowacji. Jak zwykle na głodnych i spragnionych czekały placki „XXL”, kołacze oraz oczywiście gulasz z baraniny. Dziękujemy za wspaniałe mistrzostwa, możliwość spotkania i mamy nadzieję, że spotkamy się za rok. Tradycyjnie serwis fotograficzny zapewnili Paulina Dudko i Krzysztof Nazar – serdecznie dziękujemy i prosimy o jeszcze.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

 

 A w tym roku trochę lało …

W przeciwieństwie do ubiegłego roku, w tym, zamiast upałów, pojawiły się deszcze oraz burze. Nie przeszkodziło to jednak temu, by kolejna, trzydziesta już wystawa została uznana za udaną. Tradycyjnie pod lipą odbywały się narady i dyskusje na wszelkie możliwe tematy naturalnie związane z owczarstwem. Jubileuszową wystawę uświetnił przyjazd gości: dr hab. Aldony Kawęckiej oraz dr. Jacka Sikory z Instytutu Zootechniki w Krakowie, a także ( stało się to niezmiernie miłą tradycją) naszych przyjaciół, hodowców z Czech. W sobotę odbyła się ocena owiec oraz seminarium owczarskie, które  staje się już niepisaną tradycją wystaw. Zarówno z pierwszego jak i drugiego wydarzenia zamieszczamy poniżej relację:

13o 12o 2o 9o 6o 10o

Na tegorocznej wystawie ocenę zwierząt przeprowadziła komisja sędziowska w składzie

  1. Inż. Henryk Szczerbicki -RZHOiK Lublin –  sędzia główny

  2. Dr hab. Aldona Kawęcka – IZ Kraków –  sędzia

  3. Dr hab. Andrzej Junkuszew – UP Lublin – sędzia

 Tytuł championa wystawy uzyskały następujące zwierzęta:

Tryk rasy uhruskiej   nr kat.41 hodowli Panasiewicza Stanisława

Przystępka rasy pon odm.uhruska nr.kat.3 hodowli UP w Lublinie Dydaktyczno- Badawcza Stacja Doświadczalna  Małych Przeżuwaczy w Bezku

Przystępka linii syntetycznej  BCP – nr kat 48 hodowli Stefanka Krzysztofa

Przystępka linii syntetycznej SCP – nr kat. 8 hodowli UP w Lublinie Dydaktyczno- Badawcza Stacja Doświadczalna  Małych Przeżuwaczy w Bezku

Przystępka rasy świniarka – nr kat. 12 hodowli UP w Lublinie Dydaktyczno – Badawcza Stacja Doświadczalna  Małych Przeżuwaczy w Bezku

Tryk rasy merynos polski  nr kat.29 hodowli Winiarczyk Anny

Przystępka rasy merynos polski  nr kat. 26 hodowli Mielniczuka Karola

Tryk rasy czarnogłówka nr kat. 17 hodowli Jerzego Tymeckiego

Jarlica rasy czarnogłówka nr  kat.20  hodowli  Jerzego Tymeckiego

Jarlica rasy uhruskiej nr kat.36 hodowli Aleksandry Dominy

Koza rasy saaneńskiej nr kat. 56 hodowli UP w Lublinie Dydaktyczno Badawcza Stacja Doświadczalna  Małych Przeżuwaczy w Bezku

Kozioł rasy burskiej nr kat. 57 hodowli Andrzeja Rogalskiego

Tytuł vice-championa wystawy uzyskały następujące zwierzęta:

Jarlica rasy uhruskiej nr kat.42 hodowli Stanisława Panasiewicza

Jarlica rasy merynos polski  nr kat.32 hodowli Anny Winiarczyk

3o 5o 13o

Po przeprowadzonej ocenie zwierząt odbyło się seminarium owczarskie na którym dr inż. Jacek Sikora przedstawił problematykę związaną z ochronną zasobów genetycznych owiec i kóz w Polsce. Dyskusja, jak co roku, przeniosła się z sali seminaryjnej tradycyjnie pod lipę i trwała aż do późnych godzin wieczornych. Seminarium poprowadził dr hab. Andrzej Junkuszew z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

2w 3w 4w 5w 6w 7w

Zwieńczeniem dnia było uroczyste wręczenie dyplomów za wystawione zwierzęta.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Ważnym wydarzeniem niedzielnego poranka było wręczenie medali, wyróżnień oraz dyplomów dla zasłużonych hodowców, naukowców oraz pracowników związanych z organizacją wystaw zwierząt w Sitnie.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Kolejnym punktem programu, który stał się uhonorowaniem całej wystawy, było uroczyste wręczenie championatów oraz vice-championatów na ringu głównym wystawy. Warto podkreślić, że podczas wręczania nie mogło zabraknąć gratulacji oraz upominków.  Prezentację zwierząt poprowadził dr hab. Andrzej Junkuszew.

Zapraszamy do obejrzenia zamieszczonej poniżej fotorelacji z tegorocznej wystawy, którą zawdzięczamy Paulinie Dudko, Annie Junkuszew oraz Krzysztofowi Nazarowi. Serdecznie im dziękujemy za uwiecznienie naszych sukcesów na XXX jubileuszowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSCSONY DSC 22p 21p SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Promocja „Jagnięciny z Lubelszczyzny”

Degustacja pieczonych jagniąt była niewątpliwie jedną z większych atrakcji podczas prezentacji gmin powiatu włodawskiego, która odbyła się w Ławiszowie na terenie Poleskiego Parku Narodowego. W rolę kucharzy serwujących „Jagnięcinę z Lubelszczyzny”  wcielili się dr Wiktor Bojar oraz dr hab. Andrzej Junkuszew. W jej trakcie można było usłyszeć zarówno o walorach zdrowotnych jak i o zwyczajach oraz tradycji spożywania jagnięciny na terenie Polesia. Warto zauważyć, że długość kolejki oraz tempo, w jakim ubywało jagnięcia, same  świadczyły o walorach smakowych, a zadawane przez uczestników biesiady pytania wskazywały na duży potencjał oraz szansę, jaką ma „Jagnięcina z Lubelszczyzny” na rynku. Warto podkreślić, że jest to doskonały pomysł, który może i powinen uświetniać tzw. „stoły chłopskie”, będące popularnym elementem wesel.

2 4 5 6 8 11 12 14

                Sukces promocyjny „Jagnięciny z Lubelszczyzny” nie byłby możliwy bez dbałości o jakość. Należy podkreślić, że zarówno wspaniałe walory dietetyczne jak i smakowe zawdzięcza nasza jagnięcina warunkom środowiskowym, w jakich jest produkowana. Piękne łąki i nieskażone przemysłem powietrze mają istotny wpływ na jakość „Jagnięciny z Lubelszczyzny”. Po miejscach, na których prowadzony jest wypas oraz o roli, jaką on odgrywa zarówno dla środowiska jak i w produkcji zwierzęcej, opowiedziano podczas prezentacji terenowej poprowadzonej przez pracowników Katedry Hodowli Małych Przeżuwaczy oraz Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem prof. dr hab. Tomasza M. Gruszeckiego. Serwis fotograficzny podczas trwania promocji zapewniła mgr Paulina Dudko. Wszystkim uczestniczącym w święcie serdecznie dziękujemy i do zobaczenia podczas następnych spotkań z „Jagnięciną z Lubelszczyzny”.

19 18 17 16 15

Mistrzostwa Górali w Strzyżeniu Owiec

 

103

… trochę z opóźnieniem, ale za to szczęśliwie, pojawia się relacja z II Mistrzostw w Strzyżeniu Owiec organizowanych przez naszych przyjaciół z Nydku (Czechy). Nasze ubiegłoroczne życzenia spełniły się w ostatni weekend sierpnia – spotkaliśmy się znowu na zawodach w strzyżeniu owiec, których miejscem był stok „Pod Ostrym” w Nydku. Tego dnia pastwisko zamieniło się w wielką arenę zmagań strzygaczy. Tradycyjnie spotkanie otworzyli Trombitáši Štefánikovci ze Słowacji strzałami z bata oraz grą na trombitach. Przy pasterskich dźwiękach główny baca spotkania Michał Milerski wraz z całą Rodzinną przyprowadził swoje stado owiec wałaskich. W rolę sędziego zawodów ponownie  wcielił się Andrzej Junkuszew z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który wraz z żoną oraz młodymi adeptami i pasjonatami owczarstwa Pauliną Dudko oraz Krzysztofem Nazarem przybyli na zaproszenie organizatorów konkursu. W zawodach oceniano ilość ostrzyżonych owiec oraz czas strzyżenia jednego zwierzęcia.  Zarówno w jednej jak i drugiej konkurencji zwracano szczególną uwagę na dokładność strzyżenia. Najwięcej owiec podczas mistrzostw ostrzygł Igor Sikora, drugie miejsce zajął ubiegłoroczny triumfator imprezy Vlastimil  Bischof, natomiast trzecie miejsce zajął Józef Kożdoń. Z obowiązku redaktorskiego należy podkreślić, że fundatorem części nagród był portal „Jagnięcina z Lubelszczyzny”. Na głodnych i spragnionych czekały gorolskie placki oraz oczywiście gulasz z baraniny. Inicjatorem zawodów był jak zwykle niestrudzony promotor tradycji pasterskich Michał Milerski wraz żoną Danutą z Nydku, który wraz z m.in. Spółką Koliba, Ogniskiem Górali Śląskich, MK PZKO w Nydku oraz nydeckimi gazdami, sprawił, że tegoroczna impreza odbywała się bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Należy podkreślić, że właśnie dzięki nim „majstrowstwa Góroli w strziganiu owiec” weszły do kalendarza stałych imprez folklorystycznych na Zaolziu. Dziękujemy za zaproszenie… no i do zobaczenia za rok!

103 1 21 23 24 28 35 36 37 39 40 41 44 46 50 52 53 54 56 58 59 60 61 62 64 65 67 69 70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 100 101 103 104 106 109 112 115 116 117 119 126 128 129 134 135 136 137 140 142 143 144 146

Z górskich hal na Wyspy Owcze – czyli jak zjedliśmy suszoną nogę.

 

W miniony weekend odbyła się w Ustroniu Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Popularno-Naukowa „Owce i baranina – od Karpat po Wyspy Owcze”. Mieliśmy radość uczestniczyć w niej czynnie, prezentując nasze doświadczenia i sukcesy w promocji marki „Jagnięcina z Lubelszczyzny”. Spotkanie miało międzynarodowy charakter, a tematyka zaproponowanych przez Organizatorów wykładów, szeroka zarówno tematycznie jak i „geograficznie”, stwarzała możliwość do dyskusji i wymiany poglądów dotyczących owczarstwa. Konferencję Jubileuszowego Święta Baraniny i X Mistrzostw Polski w podawaniu baraniny otworzyli przedstawiciele głównego inicjatora organizacji tego „święta” czyli Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim pod przewodnictwem jej prezesa, zwanego „Wielkim Zbójnikiem”, Jana Sztefka oraz dr. Andrzeja Wojcieszka. Prowadzenie konferencji zostało powierzone Panu prof. Romanowi Niżnikowskiemu, natomiast za układ merytoryczny odpowiadał Pan prof. Bronisław Borys, który jak zwykle podzielił się z nami swoimi fotografiami z Jubileuszowego Święta Baraniny, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Autorami zamieszczonych poniżej fotografii są B. Borys oraz A. i A. Junkuszew.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Pierwszą referowaną prezentacją było wystąpienia dr. Michała Milerskiego dotyczące jego doświadczeń i obserwacji tradycyjnego pasterstwa karpackiego. Okraszona mnóstwem fantastycznych fotografii prezentacja doskonale oddających ducha tradycyjnego pasterstwa, które jeszcze do tej pory jest realizowane na terenie Rumunii, wprowadziła uczestników spotkania do dalszych tematów, w których wspólną myślą była rola, jaką w promocji specyficznych produktów owczych odgrywa umiejętne połączenie tradycji z dniem dzisiejszym. O tym jak ważna jest tradycja i jak można ją wykorzystać, mówiła kolejna prezentacja, którą przedstawili Marta Borys oraz Michael Best (Dania), a zawarte w niej doświadczenia  z wyprawy na Wyspy Owcze zostały podkreślone w wersji 4 D, ponieważ oprócz prezentacji wizualnej i werbalnej została dodana jeszcze jedna, nieoczekiwana: smakowo- zapachowa. Dzięki miłym prelegentom mieliśmy okazję degustować dojrzewającą w sposób naturalny w klimacie Wysp Owczych nogę jagnięcą oraz, co należy podkreślić, doskonale komponujące się z jej smakiem tamtejsze piwo.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Kolejne dwa referaty dotyczyły sposobu promocji produktów owczych na nizinach oraz na Lubelszczyźnie. Pierwsze wystąpienie przedstawili niestrudzeni propagatorzy sztuki kulinarnej z Kujaw prof. Bronisław Borys oraz  ekspert kulinarny Piotr Lenart. Tak nawiasem w poprzedzającą konferencję noc odbyło się międzynarodowe jądrowe starcie na najwyższym kulinarnym poziomie pomiędzy wymienionym Piotrem Lenartem a rodziną Milerskich z Nydku.  Obie drużyny przygotowały doskonałe potrawy z drogocennych klejnotów tryczków – werdyktu o zwycięstwie nie ma, ponieważ trwają jeszcze cały czas debaty na temat: które lepsze, które piękniejsze, które smaczniejsze etc. W naszej ocenie były fantastyczne. Tematów kulinarnych oraz ich wykorzystania w promocji jagnięciny dotyczyła  także prezentacja przedstawiona przez dr. hab. Andrzeja Junkuszew reprezentującego zespół lubelski. Mówiliśmy o naszych sukcesach w kreowaniu marki Jagnięcina z Lubelszczyzny, opartych przede wszystkim na doskonałej współpracy pomiędzy hodowcami, związkiem hodowców, a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Współpracy, z której korzyści mają wszystkie strony: hodowcy, firmy współpracujące z nami podczas realizacji, a także  studenci, dla których organizowane były m.in.  Międzynarodowe Warsztaty wraz z Uniwersytetem Mendla w Brnie. Opowiadaliśmy także o naszej wizji promocji owczarstwa realizowanej choćby poprzez spotkania dzieci łączące zabawę z edukacją, a odbywające się w naszej stacji doświadczalnej w Bezku. Zamykającym Konferencję był wygłoszony przez dr. hab. Marka Rembierza referat p.t. „Dziedzictwo kulturowe wypasania owiec, symboliki pasterskiej i zwyczajów kulinarnych – w perspektywie edukacji regionalnej i międzykulturowej”. Stał się on jednocześnie doskonałym podsumowanie tego, na co wskazywali w swoich wystąpieniach pozostali prelegenci. Dr hab. Marek Rembierz zwrócił szczególną uwagę na potrzebę harmonijnego rozwoju, z zachowaniem tradycji, zwyczajów oraz ducha związanego z kulturą pasterską, co powinno być także pomocne w promocji owczarstwa. Więcej interesujących artykułów dr. hab. Marka Rembierza możecie Państwo znaleźć na stronie Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim klikając na link http://www.gorale.ustron.pl/marek_rembierz_artykuly.htm

SAMSUNG CAMERA PICTURES 12b 13b 22b 23b 1b

Poniżej przedstawiamy pełny plan Konferencji:

Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Popularno-Naukowa

„Owce i baranina – od Karpat po Wyspy Owcze”

Komitet naukowo-organizacyjny konferencji:

Honorowi przewodniczący:

prof. dr hab. Daniel Kadłubiec i prof. dr hab. Roman Niżnkowski

Przewodniczący: prof. dr hab. Bronisław Borys

prof. dr hab. Zenon Gajdzica. dr hab. Marek Rembierz, dr Andrzej Wojcieszek

Program obrad:

1. Owczarstwo w Karpatach – tradycje i współczesność. Michał Milerski (Republika Czeska)

2. Dimurnaseyðurin i 77 odcieni owcy. Marta Borys, Michael Best (Dania)

3. Napoleońska promocja jagnięciny na polskich nizinach – nowe pomysły i inspiracje. Piotr Lenart, Bronisław Borys

4. Koncepcja i realizacja klastra „Jagnięcina z Lubelszczyzny” Andrzej Junkuszew, Wiktor Bojar, Tomasz M. Gruszecki

5. Dziedzictwo kulturowe wypasania owiec, symboliki pasterskiej i zwyczajów kulinarnych – w perspektywie edukacji regionalnej i międzykulturowej. Marek Rembierz

X Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny zorganizowane zostały przez Leszka Makulskiego przy wsparciu i pomocy merytorycznej Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.

Poniżej przedstawiamy wyniki rywalizacji kucharzy:

1 miejsce: Przemysław Gościniak, Tomasz Kemona – Hotel „Poziom 511” w Ogrodzieńcu

II miejsce: Łukasz Wójcikiewicz, Ernest Gajownik – Hotel „Narvil” Serock

III miejsce: Michał Ziaja, Karol Płoch – Hotel „Hilton Garden Inn” Rzeszów

Ponadto gotowali:

Kamil Godlewski, Łukasz Milewski – Rest. „Przypraw Dopraw” Warszawa Łukasz Trybulski, Patryk Grabowisz – Hotel „Diament”,Zabrze, Tomas Jasinek, Vojta Hascik – Junior Team Ołomuniec Czech Republik, Kamil Dąbrowski, Wiktor Stefaniak – Rest. Kuźnia Kulturalna Warszawa,Piotr Huszcz, Darek Cygan – Rest. „Piano” Lublin

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Trochę ciepło ...

W piękny, niedzielny lipcowy dzień spotkaliśmy się tradycyjnie na XXIX Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie.  Temperatura spotkania sięgała górnych kresek chyba we wszelkich dostępnych nam skalach i to nie tylko ze względu na uroczą, zresztą jak każdego roku, aurę ale również na ilość sukcesów, jakie odniosły nasze owce. Uroczyste wręczenie championatów oraz vice-championatów odbyło się na ringu głównym wystawy. W imieniu organizatorów nagrody oraz gratulacje dla hodowców, których zwierzęta zwyciężyły w poszczególnych klasach, przekazał dyrektor LODR w Końskowoli pan Antoni Skrabucha .

41 46 51 66

Gorącą atmosferę prezentacji zwierząt podgrzała wizyta naszych kolegów z czeskiej firmy Guyokrma, którzy w tym roku ufundowali nagrody dla najlepszych hodowców prezentujących owce i kozy. Szczegółową relację możecie Państwo obejrzeć w fotorelacji zamieszczonej poniżej. Nagrody w imieniu firmy Guyokrma, która od wielu już lat współpracuje zarówno z Regionalnym Związkiem Hodowców Owiec i Kóz w Lublinie oraz z Katedrą Hodowli Małych przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wręczyli dyrektor firmy Martin Musilek, Libor Motycka.

15 13

Nasza grupa owczarska nie była anonimowa na tegorocznej wystawie, czego dowodem była duża ilość wizyt zaprzyjaźnionych z nami znakomitych postaci polskiej zootechniki. Jest to niezbity dowód, że owczarstwo łączy ludzi. Rozmowy nasze, jak tradycyjnie przystało, odbywały się w jedynym naturalnie klimatyzowanym obszarze na terenie wystawy czyli „pod lipą”. Zresztą lipa okazała się kolejnym łączącym nas elementem, oprócz oczywiście owiec, z naszymi czeskimi przyjaciółmi.  W trakcie rozmowy okazało się, że narodowym drzewem Czechów jest właśnie lipa. A i u nas sentyment do tego drzewa jest duży choćby ze względu na Jana Kochanowskiego, który we fraszce „Na lipę” pisał: „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie”.  Zgodnie z tradycją zastosowaliśmy się do zaleceń i przyjemnie spędziliśmy dalej razem wspólny czas w chłodzie lipy na owczarskich rozmowach.

No i koniec, teraz czas na dalszą pracę i do następnej jubileuszowej wystawy!

Wyniki oceny zwierząt z XXIX Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie. 

 Na tegorocznej wystawie ocenę zwierząt przeprowadziła komisja sędziowska w składzie

  1. Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki – UP Lublin –  sędzia główny

  2. Dr hab. Andrzej Junkuszew – UP Lublin –  sędzia

  3. Inż. Henryk Szczerbicki -RZHOiK Lublin – sędzia

Pragniemy poinformować, że tytuł championa wystawy uzyskały następujące zwierzęta:

Tryk rasy pon odm. uhruskiej   nr kat.41 Panasiewicz Stanisław

Przystępka rasy pon odm.uhruska nr.kat.1 -UP w Lublinie Dydaktyczno Badawcza Stacja Doświadczalna  Małych Przeżuwaczy w Bezku

Maciorka rasy pon odm. uhruskiej  nr kat.36 Aleksandra Domina

Przystępka linii syntetycznej  BCP – nr kat 48 Stefanek Krzysztof

Przystępka linii syntetycznej SCP – nr kat. 15 UP w Lublinie Dydaktyczno Badawcza Stacja Doświadczalna  Małych Przeżuwaczy w Bezku

Tryk rasy merynos polski  nr kat.27 Winiarczyk Anna

Przystępka rasy merynos polski  nr kat. 23 Mielniczuk Karol

Tryk rasy czarnogłówka nr kat. 16 hodowli Jerzego Tymeckiego

Maciorka rasy czarnogłówka nr  kat.19 hodowli  Jerzego Tymeckiego

Koza rasy saaneńskiej nr kat. 51 UP w Lublinie Dydaktyczno Badawcza Stacja Doświadczalna  Małych Przeżuwaczy w Bezku

Tytuł vice-championa wystawy uzyskały następujące zwierzęta:

Maciorka rasy pon odm. uhruskiej nr kat.45 Panasiewicz Stanisław

Przystępka linii syntetycznej BCP nr kat. 8 UP w Lublinie Dydaktyczno Badawcza Stacja Doświadczalna  Małych Przeżuwaczy w Bezku

Tryk rasy merynos polski nr kat.22 Mielniczuk Karol

Maciorka rasy merynos polski nr kat.29 Winiarczyk Anna

1 6  13 16 21 24 28 29 34 35 38 40 41 43 44 46 47 49 50 52 54 55 56

1 4 7 8 9 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 61 62 63 64

 

 Skrzydełko czy nóżka, a może żeberko?

W środę 11 marca uczestniczyliśmy w spotkaniu  zorganizowanym w Kołudzie Wielkiej pod tytułem „Kołudzkie rendez-vous z jagnięciną i gęsiną”. Jego celem  była promocja produktów z lokalnej gęsiny i jagnięciny. Organizatorami konferencji był Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej, Fundacja Hodowców Polskiej Gęsi Białej oraz Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na soli”. Muszę przyznać, że „rendez-vous” w Kołudzie Wielkiej to najbezpieczniejsza randka w ciemno, w jakiej można było uczestniczyć. Każdy wybór był trafny ale za razem zaskakujący. Roladki jagnięce w sosie miętowym, delikatne żeberka ale także m.in. półgęski, pierś gęsia z zaskakującym sosem malinowym pochodzącym z lokalnych plantacji, to tylko niektóre potrawy, które zostały skomponowane i przedstawione przez eksperta kulinarnego Piotra Lenarta. Warto podkreślić, że Piotr Lenart jest niestudzonym popularyzatorem tego, co lokalne. Wspólna filozofia działania, popularyzowanie lokalnej marki, co od kilku lat staramy się robić promując „Jagnięcinę z Lubelszczyzny”, stworzyła nową płaszczyznę do naszych działań, o których mogliśmy podyskutować zarówno w trakcie oficjalnej części konferencji jak i  w jej kuluarach.

Ale oczywiście nie tylko degustacja potraw była celem naszego spotkania. W trakcie konferencji, którą otworzył i prowadził dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej Instytutu Zootechniki PIB Eugeniusz Kłopotek, przedstawiono wystąpienia dotyczące promocji mięs niszowych. Nas zainteresowało szczególnie wystąpienie pana profesora Romana Niżnikowskiego, który opowiedział o działaniach związanych z funkcjonowaniem „Funduszu promocji mięsa jagnięcego”. O walorach żywieniowych oraz atrakcyjności mięsa gęsiego mówiła pani dr inż. Halina Bielińska – zastępca dyrektora Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej. Nie zabrakło także informacji dotyczących wybitnych walorów prozdrowotnych jagnięciny, które przedstawił pan prof. Bronisław Borys. Naukowcy odrobili już swoje zadanie – mamy Gęś Białą Kołudzką a także doskonałą jagnięcinę, swoistą „truflę” wśród mięs szlachetnych. Politycy wraz z samorządowcami promują, hodowców przekonuje się do hodowli – teraz wszystko w rękach przetwórców i restauratorów – powiedział Piotr Lenart na początku wystąpienia dotyczącego sposobów promocji tego, co lokalne. To trafne spostrzeżenia, bowiem tylko  połączone siły  hodowców, organizacji związkowych, naukowców, przetwórców i restauratorów mogą w sposób skuteczny zapewnić powodzenie lokalnych marek produktów.

Podsumowując konferencję „Kołudzkie rendez-vous z jagnięciną i gęsiną”, w której ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz „Jagnięciny z Lubelszczyzny” uczestniczyli pan profesor Tomasz M. Gruszecki oraz dr hab. Andrzej Junkuszew, pragniemy podziękować za wspaniałe przyjęcie w Kołudzie Wielkiej oraz zaprosić na spotkania z „Jagnięciną z Lubelszczyzny”, na których postaramy się dotrzymać słowa i poczęstować wykwitną potrawą z „kul” jagnięcych.

Dziękujemy panu profesorowi Bronisławowi Borysowi za udostępnienie zdjęć z konferencji i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

DSC08089 DSC08096 DSC08126 DSC08151 DSC08169 DSC08174